Ủy viên Châu Âu về mở rộng Liên minh Châu Âu Han bình luận cho hãng tin DW rằng EU sẽ hủy bỏ thị thực cho các công dân Ukraina vào tháng 10 năm 2016. “Tôi hi vọng và tôi quả quyết rằng điều này sẽ xảy ra trong tháng 10. Có những tín hiệu rất tích cực từ phía các nước thành viên EU cũng như từ phía Nghị viện Châu Âu. Vì vậy điều này sẽ phải xảy ra”, – ông Han nói khi bình luận về triển vọng của chế độ phi thị thực dành cho Ukraina.

NHư TTX Unian đã đưa tin, ngày 20 tháng 4 EC đã đề nghị Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu hủy bỏ chế độ phi thị thực cho các công dân Ukraina. Đề nghị này là kết quả của sự đánh giá tích cực mà Ủy ban Châu Âu dưa ra vào tháng 12 năm 2015. Nói riêng, trong đó khẳng định rằng Ukraina đã thực hiện tất cả các tiêu chí trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về tự do hóa thị thực.

Nguồn: TTX Unian

 

»Cùng chủ đề