Liên minh châu Âu(EU) sẽ giúp Ucraina cải thiện nền kinh tế vĩ mô và tăng cường sự độc lập của Ngân hàng quốc gia(NBU). Điều này đã được thông báo chính thức tại Hội nghị hợp tác Ucraina-EU vào ngày hôm qua tại Lúc-xăm-bua.

“Các đã ký kết được một văn kiện hợp tác, mà theo đó EU sẽ hỗ trợ Ucraina để xây dựng một nền kinh tế thị trường với đầy đủ chức năng, dựa trên tinh thần hợp tác và phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế vĩ mô, làm tăng cường sự ổn định và số lượng cho ngân sách,” – báo cáo nói.  

Việc hỗ trợ cho Ucraina trong việc cải thiện nền kinh tế vĩ mô và tăng cường sự độc lập của NBU bao gồm cả các thay đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của NBU. Các chuyên gia của Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ trợ giúp Ucraina trong vấn đề này.

Ngoài ra, châu Âu sẽ trao đổi kinh nghiệm với Ucraina về các vấn đề như: thực hiện việc cải cách tiền cấp dưỡng, các tác động của việc thay đổi luật kinh tế, hạn chế những tác động của nhà nước trong các quy định về giá cả.

Như chúng tôi đã đưa tin, cũng tại Hội nghị này, thủ tướng Tymoshenko đã đưa ra yêu cầu vay tín dụng của các ngân hàng châu Âu để giải quyết các khoản nợ khí đốt với Nga.

Những thông tin từ Hội nghị hợp tác cùng với việc Bộ Kinh tế Ucraina dự báo sự tăng trưởng GDP đã khảng định tình hình ngày càng tốt lên của nền kinh tế Ucraina.

Минэкономики прогнозирует рост украинского ВВП

Theo bản dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế của Ucraina đến năm 2020”, Bộ Kinh tế dự đoán GDP của Ucraina trong giai đoạn 2009-2012 sẽ tăng bình quân 0,2-1,9% /năm. Nhưng nếu tình hình khả quan ngoài dự đoán, thì từ năm 2010, tăng trưởng GDP có thể đạt con số từ 3,1-5,4% tùy thuộc vào mức độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Cũng theo bản dự thảo này, tỷ lệ lạm phát từ năm 2009 đến 2012 dự kiến ở mức trung bình 10,8-11,2% /năm.

Phamxuan
theo Unian, Inter

»Cùng chủ đề