Do việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine sang châu Âu bị gián đoạn từ hôm 07/01, càng khiến cho quan hệ giữa hai nước ngày càng nóng lên. Hôm qua (08/01) EU quyết định cử quan sát viên đến để giám sát quá trình trung chuyển khí đốt giữa hai quốc gia này.