“Ngày hôm nay Ủy ban Châu Âu EC đã chi cho Ukraina 600 triệu Euro tín dụng. Điều này tương ứng với khoản chuyển ngân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình mới về hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraina”, – bộ tài chính Ukraina thông báo. Theo thông báo  này, số tiền sẽ được dùng vào những nhu cầu tài chính mà Ukraina đang gặp phải trong những nỗ lực ổn định tài chính ở trong nước. Ngoài ra, trong thông báo cũng đánh giá rằng, số tiền đồng thời được dùng để hỗ trợ thực hiện các cải cách quan trọng trong lĩnh vực tài chính công, trong lĩnh vực năng lượng và bảo đảm xã hội, trong môi trường kinh doanh và tài chính.

“Khi ủng hộ chương trình cải cách của chính phủ Ukraina trong những lĩnh vực này EC dự định tương trợ Ukraina đặt nền móng cho sự trở lại của tăng trưởng kinh tế”, – trong thông báo nói.

Như vậy, theo lời thứ trưởng bộ tài chính Sevelyov, đây là khoản chuyển ngân đầu tiên trong số 1,8 tỷ Euro theo thỏa thuận giữ chính phủ Ukraina với EU. Những khoản chuyển ngân tiếp theo phụ thuộc vào tiến trình cải cách ở trong nước.

Nguồn: TTX Unian