Liên minh Châu Âu đã thông qua nghị quyết hoãn áp dụng tạm thời Hiệp định về hiệp hội với Ukraina về phần khu vực mậu dịch tự doa sâu sắc và toàn diện. Trong thông báo của Hội đồng Châu Âu nói. “Hội đồng về các vấn đề chung đã thông qua điểm A”, – trong thông báo nói. Trong phần “điểm A” nói về các quyết định sẽ không đưa ra thảo luận.

Lưu ý rằng, ngày 26 tháng 9 tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã tuyên bố rằng Ukraina đã chuyển cho Ban thư ký Hội đồng Châu Âu quốc thư về phê chuẩn hiệp định về hiệp hội.

Ngày 6 tháng 9 các nghị viện Ukraina và EU đã đồng thời phê chuẩn hiệp định về hiệp hội Ukraina-EU.

 Việc thiết lập khu vực mậu dịch tự do giữa Ukraina và EU tiên liệu bỏ hai chiều các thuế quan trong khuôn khổ hạn ngạch nhất định hoặc không có hạn ngạch.
Nhưng phía Ukraina đến năm 2016 sẽ không bỏ thuế quan cho hàng hóa Châu Âu, trong khi EU dành ưu đãi cho Ukraina gia tăng nhập khẩu vào các nước thành viên EU. 
Như vậy theo dữ liệu của đại diện EU ở Ukraina, trong nửa đầu năm 2014 xuất khẩu của Ukraina vào EU đã tăng lên 25%.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Liga.net