EU chi cho Ucraina 9 triệu euro bởi Nguyễn Quang

Trong khuôn khổ dự án TACIS (Hỗ trợ kỹ thuật vì sự thịnh vượng của các quốc gia độc lập) Liên minh châu Âu EU đã chi cho Ucraina 8,9 triệu euro cho “Chương trình hỗ trợ ngành than”.

Lãnh đạo đại diện Uỷ ban châu Âu tại Ucraina Hans Ryan đã thông báo với hãng UNIAN như vậy ngày hôm nay tại cuộc họp báo.

“Dự án này nhằm xây dựng chiến lược hỗ trợ trong ngành này và bao gồm tái cơ cấu, khai thác, làm giàu metan và các vấn đề quan trọng khác”, – ông nói.

Ông Ryan nói thêm rằng vấn đề an ninh tại các hầm mỏ là một trong các vấn đề quan trọng nhất.

“Dự án sẽ quan tâm đến vấn đề an toàn mỏ than…Và trong khuôn khổ dự án này sẽ có dự án “Mỏ an toàn”, trong đó chúng tôi dự định áp dụng tất cả các tiêu chuẩn hiện đại nhất của châu Âu trong biện pháp đảm bảo an toàn”, – ông nhấn mạnh.

Dự án có kế hoạch hoàn tất cho đến cuối năm 2010.

Đối tượng thụ hưởng dự án là Bộ công nghiệp than Ucraina.

Thông tin. Dự án “Chương trình hỗ trợ ngành than Ucraina” theo chương
trình TACIS được xây dựng cho giai đoạn 9/2008-12/2010 và sẽ được triển
khai tại các khu vực công nghiệp mỏ Ucraina: Lvov, Donhesk và Lugansk.
Mục tiêu của dự án là xây dựng Chiến lược phát triển ngành than của
ucraina.

Dự án “Chương trình hỗ trợ ngành than Ucraina” do EU tài trợ theo
chương trình TACIS và được tập đoàn tư bản dưới sự lãnh đạo của công ty
«Hulla & Co. Human Dynamics KG» của Áo thực hiện.

Lê Tâm
theo Báo Kiev

»Cùng chủ đề