Có 39 dự án hạ tầng cơ sở được đưa vào kế hoạch xây dựng mạng lưới đường bộ xuyên Châu Âu “Tent-T”

Kế hoạch chỉ thị xây dựng mạng lưới giao thông xuyên Châu Âu bao gồm 39 dự án hạ tầng cơ sở của Ukraina, những dự án được tiên liệu bởi chiến lược “Drive Ukraina 2030”

Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Ukraina Volodinir Omelia thông báo.

Sẽ chi 4,5 tỉ euro cho 39 dự án này. Nguồn này bao gồm: tiền của Ngân hàng đầu tư Châu Âu, Ngân hang thế giới và các cộng sự nhà nước và tư nhân. Theo lời bộ trưởng, tổ chi cho dự án “Drive Ukraina” vào khoảng 60 tỉ đô la. Việc thực hiện 39 dự án cho phép hội nhập sâu hạ tầng cơ sở của Ukraina với Châu Âu và trong tương lai Ukraina sẽ là một phần của mạng giao thông Châu Âu.

Trong năm nay sẽ đầu tư 50 ngàn Hrivnia vào hạ tầng cơ sở, năm 2018 – 32,6 tỉ Hrivnia.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề