Người đứng đầu cơ quan đại diện của EU ở Ukraina Hug Mingarelli ngày 10 tháng 1 nói trên Đài phát thanh UkrRadio rằng cần phải nhanh chóng thành lập tòa án chống tham nhũng. >>Украинского радио.

Theo ý kiến của ngài đại sứ EU trong năm qua có sự tiến bộ đáng kể trong cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng.

“Đã thông qua những luật mới, các định chế mới, nhưng rõ ràng là con đường còn dài. Cho tới ngày hôm nay nạn tham nhũng còn rất bệnh hoạn mà toàn bộ xã hội Ukraina phải gánh chịu. Nhưng chúng tôi biết chính là cần phải làm gì để tiến bước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”, – ông Mingarelli nói.

Ông Mingarelli cũng lưu ý rằng, cần phải củng cố các cơ quan chống tham nhũng vừa thành lập, trong số đó có Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU), Hãng ngăn ngừa tham nhũng nhà nước (NAPK), vv…

“Đồng thời cần nhanh chóng để cho tòa án chống tham nhũng bắt đầu làm việc, điều mà đã từ lâu ủy ban Venice đã đòi hỏi”, – nhà ngoại giao Châu Âu nhắc nhở.

Theo lời ông, cần thiết sao cho NAPK nhanh chóng  có được tài nguyên cần thiết để thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu các báo cáo thu nhập điện tử của những người được ủy quyền thực hiện các quyền hạn nhà nước.

“Cần phải hủy bỏ nhanh chóng đòi hỏi các tích cực viên của xã hội dân sự công bố thu nhập của mình ”, – ông Mingarelli nói.

Trước đó tổng thống Poroshenko đã viết trên báo “Thời mới” và “The Economist” và tuyên bố rằng, việc thành lập Tòa án chống tham nhũng, dự án luật cũng đã được công bố và sẽ bắt đầu ở Ukraina trong thời kỳ năm 2018.

Ủy ban châu Âu “hiện tại không thể”  chi tiền chuyển ngân trợ giúp tài chính vũ mô cho Ukraina với số lượng 600 triệu euro. Theo lời ông, EC “hiện không chi tiền trợ giúp tài chính vĩ mô 600 triệu euro do Ukrana không thực hiện được 4 trong số 21 điều kiện đòi hỏi đã thỏa thuận”.

Lưu ý rằng, việc thành lập Tòa án chống tham nhũng nằm trong bó các đòi hỏi của phía EC – nếu Ukraina không thực hiện những điều kiện này thì quốc gia có thể mất cả chế độ phi thị thực với Liên minh Châu Âu.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề