Estonia là một quốc gia hậu xô viết, nhưng cũng là dẫn đầu Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dịch vụ nhà nước điện tử.

Estonia có thể giúp Ukraina về mặt chuyên môn và trợ giúp kỹ thuật để thực hiện nguyên tắc “Nhà nước trên máy điện thoại thông minh” – một nguyên tắc cho phép làm đa số các dịch vụ nhà nước dưới dạng điện tử.

Thông tin được
công bố trên website tổng thống Ukraina, dẫn nguồn chuyến thăm của đoàn đại biểu
Ukraina thăm Estonia do cố vấn tổng thống Mikhail Fedorov dẫn đầu vào ngày
10-11 tháng 6.

Trong thông
báo đánh giá rằng, kinh nghiệm Estonia trong bấn đề này là rất quan trọng. Theo
các chuyên gia Estonia thì quốc gia này đứng đầu thế giới về áp dụng tương tác
điện tử của các Đăng bộ nhà nước và ID-Card, tiến hành bầu cử bằng điện tử và đạt
được chỉ tiêu 99% các dịch vụ nhà nước là on-line, kể cả cấp “quốc tịch điện tử”.

Tời năm 2024
ở Ukraina dự định chuyển 90% tất cả các dịch vụ công vào chế độ on-line. Ông
Fedorov nói tại diễn đàng chuyên gia ngày 12 tháng 6 tại Ban hành chính tổng thống,
cơ quan báo chí tổng thống cho biết..

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề