Hội đồng giám đốc Ngân hàng tái thiết và phát triển chẩu Âu (EBRD) đã phê chuẩn hai khoản tín dụng tổng trị giá 125 triệu đô la cho các định chế tài chính Ucraina.

Các khoản tín dụng này được dành để tiếp tục tuyến tín dụng cho khu vực bất động sản của nền kinh tế Ucraina trong điều kiện thiếu hụt nguồn tài chính.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết EBRD sẽ cấp tín dụng phụ cho ngân hàng “Ukrsocbank” là thành viên tập đoàn Unicredit, để hỗ trợ vốn cho ngân hàng, cũng như để tạo điều kiện cho ngân hàng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp Ucraina. Tín dụng phụ sẽ được coi là vốn cấp hai của Ukrsocbank. EBRD cũng sẽ có kế hoạch chi 25 triệu đô la cho công ty “UniCredit Leasing Ucraina”.

Mục tiêu của EBRD có chủ sở hữu là 61 nước và hai cơ cấu liên quốc gia là hỗ trợ việc chuyển hướng từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường tại các nước Trung Âu và Trung Á.

UniCredit là định chế tài chính quốc tế hoạt động tại 22 nước châu Âu, có đại diện tại 27 nước trên thế giới.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề