Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ucraina Sergay Kirichenko cho biết, lễ duyệt binh ngày 24-8 kỷ niệm 18 năm ngày Ucraina giành Độc lập sẽ tiêu tốn khoảng 70 triệu grivna.

Ông Kirilenko nhận định, “số tiền này cũng tương đương số chi phí năm ngoái”. Ông cũng cho biết, chi phí cho lễ duyệt binh chủ yếu sẽ lấy từ ngân sách cho quân đội. Theo ông, 50 triệu grivna sẽ chi cho công tác chuẩn bị trực tiếp của quân đội, thêm 15 triệu do HĐBt cấp từ quỹ dự trữ ngân sách sẽ chi cho việc bố trí các lực lượng quân đội, chuẩn bị duyệt binh các lực lượng vũ trang và cơ giới quân sự, đảm bảo thông tin liên lạc.

Hồi tháng 7 HĐBt đã cấp cho Bộ quốc phòng 15 triệu grivna để tổ chức các hoạt động nhân chuẩn bị và kỷ niệm 18 năm ngày Độc lập của Ucraina. Bộ tài chính có nghĩa vụ chuyển tiền từ quỹ dự trữ của ngân sách. Chính phủ giao cho Bộ tài chính và Kho bạc quốc gia đảm bảo việc chuyển tiền cho Bộ quốc phòng trên cơ sở dự toán được Bộ quốc phòng phê chuẩn.

Ngày 21-5 tổng thống Victor Yushenko ký sắc lệnh quyết định kỷ niệm ngày Độc lập. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm tại Kresatik sẽ có duyệt binh với sự tham gia của 3,5 nghìn quân nhân. Lực lượng cơ giới quân sự không tham gia duyệt binh mà chỉ được trưng bày.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề