Phương pháp mới này rất hữu dụng với những người bị viêm gân ở nhiều vị trí, hoặc đã điều trị bảo tồn không hiệu quả. Bệnh nhân không đau và có thể xuất viện trong ngày.