Trong năm 2016 và 2017 số tiền chính phủ Đức chi tổng cộng là 6 triệu Euro cho các dự án nhân đạo dưới danh nghĩa Liên hợp quốc ở miền đông, 60 triệu hrivnia dành cho người di tản trên lãnh thổ Ukraina. Phòng báo chí đại sứ quán Đức ở Ukraina thông báo.

Đọc thêm: “Chưa chắc bạn đã hình dung được con số…” >>>ở đây

Mục đích của dự án là bảo đảm cho những người gặp khó khăn sự trợ giúp nhân đạo, những người bị hoạn nạn do chiến sự ở miền đông cơ bản là bằng thực phẩm.

“Dự án mang lại sự đóng góp quan trọng cho cả những người di tản trong nước, kể cả trên lãnh thổ bị chiếm đóng tại tỉnh Lugansk và Donetsk và các gia đình tại các cộng đồng dân cư tiếp nhận số người di tản do chiến sự gây ra. Thông qua dự án FAO của LHQ sẽ trợ giúp cho 650 ngàn người ở miền đông”, – trong thông báo cho biết.

Trong năm 2015 Đức đã chi 4,5 triệu Euro cho các hoạt động nhân đạo như vậy.

Lưu ý rằng, trước đó đã có thông báo Đức chi 900 ngàn Euro dành cho phục hồi chức năng những người bị nạn do chiến sự ở Donbass.

Trong khi đó 65 triệu Hrivnia sẽ chi cho việc lập các trại dành cho người di cư từ miền đông vào các tỉnh khác trên lãnh thổ Ukraina kiểm soát. Đặc biệt số tiền này sẽ chi xây dựng các tp phố trại di tản tại các tỉnh Kharcov, Zaporizhzhye và Dnepropetrovsk.

Số tiền 60 triệu này sẽ thông qua các dự án và đấu thầu xây dựng công khai để chi. Hiên các dự án đã được thông qua và đang được khái toán để đưa ra đấu thầu.

Các tỉnh nói trên đã xác định các tòa nhà cũ hiện có và dùng số tiền này để sửa chữa thành các trại di tản.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề