Dự trữ quốc tế của Ukraina tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 18 808 450 000 đô la Mỹ (quy đổi).

Trong năm qua dự trữ vàng ngoại hối đã tăng 21%, cơ bản là nhờ tín dụng từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF – gần 1 tỉ đô la. Ngoài ra NBU còn mua trên thị trường liên ngân 1,3 tỉ đô la trong các cuộc đấu giá ngoại hối trên sàn giao dịch liên ngân này. NBU thông báo trên trang website. >> сайте НБУ.

Để kiềm chế tỉ giá đồng nội tệ trong tháng 12 NBU đã bán trên thị trường liên ngân tổng số 232,5 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên NBU không chỉ có bán ra mà còn mua được trên sàn giao dịch này số ngoại tệ 50 triệu đô la cũng trong tháng 12. Thành thử nói chung NBU đã bán 182,5 triệu đô la Mỹ.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề