Theo dữ liệu ban đầu dự trữ quốc tế của Ukraina tới ngày 1 tháng 12 đạt mức 13,148 tỷ đô la Mỹ, thông báo được NBU công bố trên website chính thức. Đánh giá rằng, từ đầu năm khối lượng dự trữ tăng lên 75%, tương đương 5,615 tỷ đô la Mỹ. Nói riêng, trong tháng 11 tăng 186 triệu đô la Mỹ.

“Việc gia tằng dự trữ vàng-ngoại hối quốc gia liên quan tới các tác vụ SWAP với các ngân hàng nước ngoài với số lượng 650,5 triệu đô la Mỹ. ngoài ra còn 9,5 triệu đô la nhà điều tiết mua đấu giá trên sàn liên ngân hàng”, – trong thông báo cho biết.

“Cho dù cần thiết phải thực hiện các khoản thanh toán của chính phủ và phục vụ nợ nhà nước và nợ do nhà nước bảo lãnh bằng ngoại tệ dự trữ quốc gia vẫn gia tăng. Đã sử dụng 129 triệu đô la (ngoài trả cho IMF), trong đó có 34,9 triệu đô la phục vụ trái phiếu (trả chiết khấu) và nợ nhà nước. Đồng thời 55,5 triệu đô la Mỹ được sử dụng để thanh toán cho IMF”, – nhà điều tiết NBU cho biết.

Ngoài ra, ngân hàng quốc gia đã tiến hành oanh tạc vào thị trường vốn để cân đối tỷ giá ngoại hối. Trong một tháng đã sử dụng 143,1 triệu đô la để bán đấu giá trên sàn liên ngân hàng để kiềm chế giá đô la. Trông thông báo cũng cho biết rằng, hiện khối lượng dự trữ quốc tế của Ukraina đủ để thực hiện các nghĩa vụ các tác vụ bình thường của chính phủ và NBU.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề