Dự trữ quốc tế của Ngân hàng Quốc gia Ucraina vào tháng 8 năm nay giảm 2,6% và còn khoảng 28,8 tỷ USD. Báo cáo được đăng tải trên trang web chính thức của NBU.

Nói chung, từ đầu năm nay, dự trữ quốc tế của NBU giảm 8,5% (2,67 tỷ). Vào 9 tháng trước, tổng số tiền trong quỹ là 31,54 tỷ USD.

Trong tháng 8, lượng bán ngoại tệ trên thị trường giao dịch nhiều hơn lượng mua vào là 865 triệu USD.

Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tháng cuối cùng của mùa hè đã giảm 10,4% , và ở mức 10,962 tỷ USD.

Nhưng theo dữ liệu của NBU, trong tháng 7 dự trữ vàng của Ngân hàng quốc gia tăng 8,4% (2,29 tỷ), tính đến ngày 31/7 đạt 29,65 tỷ.

Báo cáo cũng cho biết, trong năm 2008 dự trữ quốc tế của Ngân hàng quốc gia Ucraina giảm 2,8%, hay 918 triệu USD.

NguyenNghia
theo Inter, Minp

»Cùng chủ đề