Dự trữ quốc tế của Ngân hàng quốc gia Ucraina trong tháng 7 đã tăng 8,3%, tức là 2,282 tỷ đô la.

Dự trữ quốc tế của Ngân hàng quốc gia Ucraina trong tháng 7 đã tăng 8,3%, tức là 2,282 tỷ đô la.
Tính đến ngày 3-8, dự trữ của NBU đạt 29,625 tỷ đô la theo nguồn tin từ NBU thông báo với hãng Interfax-Ucraina.

Theo tiin đã đưa, trong tháng 5 dự trữ vàng ngoại tệ của NBU tăng 13,5%, hay 3297,14 triệu đô la, tính đến ngày 31-5-2009 đạt 27 791,87 triệu đô la.

Trong tháng sáu dự trữ vàng ngoại tệ của NBU giảm 1,6%, hay 448,73 triệu đô la, tính đến ngày 30-6-2009 đạt 27 343,14 triệu đô la.

Phuong Anh
theo Podrobnosti