Khả năng trong năm 2019 sẽ buộc tất cả công dân hàng năm phải khai báo thu nhập. Những cá nhân trốn thuế thu nhập sẽ bị phạt nặng.

Các dự luật tương ứng đã được bộ tài chính soạn thảo nhằm mục đích đấu tranh với nạn trốn thuế thu nhập trong số những người có thu nhập cao.

Tác giả bài báo đăng trên Liga.net: Anastasia Nguyễn >>

Người có thu nhập bao nhiêu thì được gọi là người có thu nhập cao?

HĐBT đã soạn thảo các tài liệu về đề tài này:

  • dự luật về sửa đổi bộ luật thuế liên quan xác định tiêu chí người có thu nhập cao;
  • Dự án luật về sửa đổi điều 62 của luật về ngân hàng và hoạt động ngân hàng liên quan tiêu chí người có thu nhập cao;
  • Nếu các điều khoản sửa đổi được thông qua thì người được xem có thu nhập cao là người thường trú ở Ukraina (resident) đáp ứng với các tiêu chí sau:
  1. là người nhận và kiểm soát lợi ích cuối cùng (Beneficiare) của pháp nhân nộp thuế lớn;
  2. nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp 10 hoặc trên 10 phần trăm vốn pháp định hoặc là quyền cố đông của pháp nhân nộp thuế của nước khác mà thu nhập trong tính toán 10 triệu hoặc vượt 10 triệu euro;
  3. tổng thu nhập năm trong năm tính toán vượt 50 triệu Hrivnia.

Tuy có nhiều sửa đổi nhưng nhìn chung việc kiểm soát thu nhập, mở rộng quyền tiếp cận các tác vụ tài chính và thu nhập của công dân từ phía các cơ quan kiểm soát tài chính là xu hướng chung trên thế giới.

Thời điểm hiện tại các cơ quan thuế vụ chỉ tiếp cận được các thông tin về việc có hay không có tài khoản ngân hàng, còn các tác vụ chuyển tiền hiện chỉ được phép tiếp cận khi có quyết định của tòa án.

Thủ tục và sự trừng phạt nghiêm ngặt

Theo đăng bộ người nộp thuế nhà nước sẽ xác định người có thu nhập thuộc diện nào. Tuy nhiên, cơ chế xác định hiện chưa rõ ràng và cũng có thể khó có rõ ràng do phần lớn những người có thu nhập cao đều là quan chức, doanh nhân có thế lực…

Tuy nhiên, theo yêu cầu thì những người khai báo phải tự xác nhận thu nhập của mình thuộc chế độ nào và thông báo về các đối tượng tài sản của mình trong tờ khai thu nhập hàng năm.

Các thông tin khai báo có thể được kiểm tra trong thời hạn lâu dài, tới tận 10 năm sau. Khi phát hiện thấy khai man thì cơ quan kiểm tra sẽ tính đủ số tiền nợ bao gồm cả chiết khấu trong thời gian kể từ khi nộp khai báo cho tới khi phát hiện (3650 ngày).

Ngoài ra, luật còn tiên liệu chế tài phạt do trốn thuế hoặc khai bào chậm trễ ở mức 10% tổng số tiền thuế phải nộp theo luật định.

Nguồn: Anastasya Nguyễn/Liga.net

Lược dịch: Hoàng Xuân Kiểm

»Cùng chủ đề