Các khoản chi ngân sách trực tiếp cho hoạt động của tổng thống cùng với hoạt động của Ban hành chính phủ tổng thống tổng cộng lại trong năm 2018 được dự định 1,126 tỉ Hrivnia.

Các chuyên gia của dự án “Marlin” phân tích các nhu cầu quản lý năm 2018 thông báo.

Chi lương của các quan chức phủ tổng thống tổng cộng trong năm 2018 được dự định 365,7 triệu Hrivnia.

Các tác giả cũng lưu ý trong năm 2016 số lượng biên chế tại phủ tổng thống là 553 người nay tăng lên 638 người.

Công tác của xí nghiệp máy bay “Ukraina” (cho phủ tổng thống sử dụng dự định là 245 triệu, 24,7 triệu cho quan chức quản lý tài sản của phủ tổng thống, kể cả để đi công tác.

Các chuyến đi của bản thân tổng thống ra nước ngoài dự tính chi tiêu 81,6 triệu Hrivnia, trong nước – 8,2 triệu Hrivnia. Thêm vào đó là 14,1 triệu để các quan chức phủ tổng thống đi công tác ra nước ngoài.

Các khoản chi trực tiếp trong năm 2018

–          Hoạt động của tổng thống cùng với đoàn tùy tùng – 285 281 ngàn uah;

–          Xí nghiệp Ukraina – 245 716 ngàn;

–          Sửa chữa cung điện Marina – 200 000 ngàn;

–          Dịch vụ giao thông đường bộ, đi lại của tổng thống và cán bộ phủ tổng  thống – 118 737 ngàn;

–          Duy trì, chăm sóc bất động sản các biệt thự, trụ sở và nơi làm việc – 94 869 ngàn;

–          Chi phí cho các chuyến đi của tổng thống ra nước ngoài – 81 635 ngàn;

–          Đại tu máy bay – 24 700 ngàn;

–          Số hóa thông tin quản lý – 13 778 ngàn

–          Tiến hành các cuộc tiếp khách và giới thiệu – 13 020 ngàn;

–          Đi lại trong nước của tổng thống cùng đoàn tùy tùng – 8 227 ngàn;

–          Hoạt động của cơ quan đại diện tổng thống Về Crimea – 7 678  ngàn;

–          Công tác của các dinh thự và nhà nghỉ – 4 538 ngàn;

–          Thanh toán các khoản phí tòa án – 40 ngàn;

 

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề