Trong kỳ bầu cử tổng thống tới của Ucraina công nghệ tác động đến tiềm thức và mua chuộc các nhà báo sẽ được sử dụng. Chủ tịch Học viện báo chí Ucraina Valery Ivanov đưa ra dự báo trên tại Keln.

Ông Ivanov chờ đợi các văn phòng tranh cử của các ứng cử viên sẽ tích cực tác động đến công luận thông qua công nghệ BTL (Between the Lines – “ngụ ý”). Công nghệ này không hướng đến nhận thức con người, mà tác động đến tiềm thức, chuyên gia này nói tại diễn đàn thông tin tại Keln.

Có nghĩa là, nên chờ đợi “thông tin, màu sắc, âm thanh sẽ được sử dụng rất tích cực”, ngoài sự kiểm soát của con người.
Công nghệ này đã được sử dụng từ các kỳ bầu cử trước, và theo ông Ivanov khẳng định, luôn có hiệu quả. “Đối với chịnh trị gia điều đó là tốt. Đối với báo chí điều đó cũng tốt vì sẽ có đặt hàng, sẽ có trả tiền. Đối tượng duy nhất không được lợi là cử tri”.

Trong quá trình tranh luận về đề tài tự do ngôn luận và báo chí đặt hàng tại diễn đàn thông tin tại Keln ông Ivanov cho biết, báo chí tại Ucraina “không phục vụ bạn đọc hay thính giả, mà phục vụ chủ sở hữu”. Các phát biểu ý kiến tự do chỉ có thể gặp trên internet.

Một thành viên khác của cuộc tranh luận là thành viên ban quản trị tổ chức “Nhà báo không biên giới” bà Jemma Persgen đã đề cập đến vấn đề báo chí tại Đức. Bà coi nguy cơ đe doạ hiện nay đối với báo chí chất lượng tại Đức là việc thu hẹp mạng lưới phóng viên.

Lê Tâm
theo Làn sóng Đức