Luật tiên liệu mất quốc tịch Ukraina khi một người có quốc tịch Uraina nhưng sử dụng hộ chiếu quốc gia khác để đi ra khỏi Ukraina, chuyên gia cảnh báo.

Ngày 14 tháng 3 trong phiên họp buổi sáng của quốc hội dự luật về sửa đổi luật “Về quốc tịch Ukraina” về phần thực hiện quyền công dân đã được đưa ra thảo luận.

Bơi vì chủ thể sáng kiến lập pháp là tổng thống Ukraina cho nên dự luật sẽ được đưa ra xem xét trong thời hạn ngắn nhất.

Về khả năng không thể có hai quốc tịch chỉ là chuyện thần thoại, dù là ý kiến phổ biến, còn việc phát hiện quốc tịch bổ sung của các quan chức cấp cao thực tế đã trở thành phương pháp kinh điển tạo ra những chuyện ầm ĩ trên chính trường Ukraina. Hộ chiếu các quốc gia nước ngoài thường xuyên phát hiện thấy trong các vụ lục soát là điều làm xã hội phẫn nộ.

Những ai có trong tay Hiến pháp đều nhớ rằng ở Ukraina tiên liệu quốc tịch thống nhất, Trong luật cơ bản của đất nước chỉ ra nguyên tắc thống nhất mà việc cắt nghĩa nó được đưa vào luật “về quốc tịch Ukraina”.

Trước khi xem xét sửa đổi luật mà tổng thống Poroshenko đề xuất chúng ta hãy xem sự chưa hoàn thiện của luật hiện hành ở chỗ nào với trưởng khoa Đại học Châu Âu Sergey Panasyuk. Ông cũng là giáo sư của Đại học Wisconsin (Mỹ).

Theo giáo sư Panasyuk không có chuyện thần thoại nào. Theo điều 4 của Hiến pháp Ukraina:

“Ở Ukraina tồn tại quốc tịch thống nhất. Cơ sở để nhận quốc tịch và thôi quốc tịch Ukraina được xác định bằng luật”. Hiến pháp không thể chi tiết hóa, mà sự chi tiết hóa là luật dưới Hiến pháp. Hiến Pháp tạo ra cơ sở cho luật định.

Nguyên lý “quốc tịch thống nhất” được chi tiết hóa trong Điều 2 của luật “Về quốc tịch Ukraina”:

“Nguyên lý quốc tịch thống nhất – quốc tịch nhà nước Ukraina – loại trừ sự tồn tại công dân của các đơn vị hành chính Ukraina”. Không thể có quốc tịch Kyiv hay Lviv, quốc tịch Odessa hay tỉnh bất kỳ mà chỉ có quốc tích thống nhất của Ukraina.

Điều luật này nói:

“Nếu công dân Ukraina đã nhận quốc tịch nước khác hoặc của quốc gia khác thì trong quan hệ tư pháp với Ukraina người đó chỉ được thừa nhận là công dân Ukraina. Nếu người nước ngoài nhận quốc tịch Ukraina thì trong quan hệ tư pháp với Ukraina người đó chỉ được thừa nhận là công dân Ukraina”.

Luật pháp hiện hành không loại trừ công dân Ukraina có quốc tịch nước ngoài. Ngược lại, luật tiên liệu một khả năng như thế.

Như vậy, tôi nghĩ với việc này chúng ta đã rõ.

Nguồn: Sevodnya

PS/Comment: Như vậy, xuất phát từ phaann tích của chuyên gia ta thấy rằng, cục trưởng ngân khố UkraiaRoman Nasyrov dù có quốc tịch nước ngoài nhưng như ông nói ông là công dân Ukraina và vì thế ông có quan hệ tư pháp theo luật pháp Ukraina và không còn phải băn khoăn về việc ông có thể thoát án mà cơ quan cong tố đã khởi tố chống lại ông Nasyrov. 

»Cùng chủ đề