Kính gửi: Các Hội, Đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina; Các Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tại Ukraina; Toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina.

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina và Moldova, Đảng ủy tại Ukraina thông báo tới các Hội Người Việt Nam và toàn thể bà con người Việt toàn Ukraina, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Ukraina về việc Đại sứ quán tổ chức mở sổ tang và lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tích nước CHXHCN Việt Nam trong 2 ngày. Cụ thể như sau:

Địa điểm viếng: Hội trường Đại sứ quán, Tovarna 51A, Kyiv.

Thời gian viếng: Ngày 3,4 tháng 5 năm 2019

Ngày 3/5: từ 9h00-16h00

Ngày 4/5: từ 9h00-13h00

Trang phục: Tang lễ

Đại sứ quán tổ chức đón tiếp tổ chức, cá nhân vào viếng trong thời gian trên. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể thể liên hệ ông An Vũ Bình, số điện thoại: 284 5734 hoặc 093 098 0555

Đại sứ quán, Đảng ủy trân trọng thông báo./.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina

»Cùng chủ đề