CTCP Bóng đèn Điện Quang (Mã CK: DQC) cho biết, Công ty vừa tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty PDVSA Industrial.

Theo đó, DQC và PDVSA Industrial sẽ xây dựng liên doanh sản xuất bóng đèn compact đặt tại Venezuela. Liên doanh sẽ có tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu là 234 triệu USD với công suất dự kiến là 74 triệu bóng/năm. Trong đó, Điện Quang sẽ đóng góp 30% vốn của liên doanh.

Dự án này dự kiến sẽ chính thức được đi vào hoạt động vào tháng 11/2008. Hiện nay, 2 bên đang nỗ lực tối đa để nhanh chóng triển khai thành lập pháp nhân mới và xây dựng nhà xưởng. DQC cho biết, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại cho Công ty nhiều lợi ích về kinh tế.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý II/2008 Công ty đã đạt 95,861 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 23,09% so với quý I/2008 (tương đương giảm 28,782 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 220,504 tỷ đồng, giảm 58,63% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương giảm 312,467 tỷ đồng).

Quý II/2008 Công ty lỗ 5,485 tỷ đồng, trong khi quý I/2008 lãi 26,624 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 21,139 tỷ đồng, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương giảm 81,51 tỷ đồng).

Được biết, mới đây Công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008 như: điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần từ 1.270 tỷ đồng xuống còn 650 tỷ đồng (giảm 48,82% so với kế hoạch cũ), điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 222 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng (giảm 77,48% so với kế hoạch cũ).

Văn Đàm