“DPR” và “LPR” đã chuyển cuộc bầu cử tới ngày 21 tháng 2. Ngày tháng ban đầu để tiến hành cuộc bầu cử trên lãnh thổ bị chiếm đóng là như thế – ngày 21 tháng 2 năm 2016, người đại diện DPR Denis Pusilin tuyên bố ở Minsk, TTX “Interfax” đưa tin.

– Ngày 21 tháng 2 là ngày dự định bầu cử… Đây chỉ là dự định ngày tháng đã nghe thấy từ Bộ bốn Normandia ở Paris”, ông Pusilin nói thêm.

Ngày tháng chính xác sẽ biết theo kết quả công tác của phân nhóm chính trị, – Pusilin nói với báo giới ở Minsk hôm thứ 6. – Trong giai đoạn sau nếu điều này được thỏa thuận ở mức tài liệu cần thiết thì đây không chỉ là bẩu cử lãnh đạo các thành phố và các huyện quận. Chúng tôi sẽ bầu tất cả các đại biểu nhân dân (tới quốc hội Ukraina), – ông Pusilin nói. – Những điều kiện và nguyên nhân mà chúng tôi đồng ý chuyển “bầu cử” – đó là khuyến nghị từ phía “Bộ bốn Normandia”.

Bộ bốn Normandia nghe theo các đồng nghiệp Lugansk, những người đã đề nghị và tính tóa ngày bầu cử, – ông Pusilin lưu ý.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề