Cty Vodafone-Ukraina” tuyên bố rằng không có tiến bộ nào trong việc phục hồi cáp dẫn điện thoại di động ở cái gọi là “LPR” và “DPR”.

Thông tin liên lạc bị mất từ giữa ngày 11 tháng 1. Cáp quang dẫn bị đứt đâu ở khu vực Elenovka do chiến binh “DPR” kiểm soát.

“Nếu khẳng định được chính xác địa điểm là năm trên lãnh thổ do Ukraina kiểm soát thì không có hi vọng nào để phục hồi cáp quang, bởi vì chúng tôi không làm việc trên lãnh thổ này và không có cách nào để ảnh hưởng tới tình hình.

Đại diện “Vodafone Ukraina” viết trên Fb. >>фейсбуке

“Cty “Vodafone Ukraina” – nhà tác vụ điện thoại di động duy nhất làm việc trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Nhà điều hành “Fenix” được chiến binh lập nên sau sự cố làm việc phập phù và bih đứt quãng.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề