(DN.ODESA) – Trong những điểm đổi tiền của Ukraine đồng đô la vẫn tiếp tục tăng giá, trong đó, giới giạn dưới mua và bán đô la đã vượt qua giới hạn trên.

Tỉ giá mua tiền mặt bằng đô la trong những điểm đổi tiền ngày hôm nay là 5,58 – 6,14 grip, tỉ giá bán là 5,85 – 6,04 grip. Tỷ giá mua Euro là 7,1 – 7,4 grip, bán là 7,45 – 7,75 grip. Tỷ giá mua Rup là 1,86 – 2,13 grip, bán là 1,95 – 2,24 grip cho 10 Rúp, RBK-Ukraine đưa tin.

Ngân hàng nhà nước Ukraine thiết lập ngày 23/10/2008 tỷ giá chính thức theo mức: 5,09grip/đôla, 6,537 grip/Euro, 1,891 grip cho 10 Rúp, có nghĩa là tỉ giá đồng Euro đã giảm gần 7 cô-pếch, tỷ giá đô la tăng 8 cô-pếch.

Sự mua bán trong thị trường ngoại hối giữa các ngân hàng thực hiện ngày hôm qua trong khoảng 5,7 – 5,75 grip/đô la. Ngân hàng nhà nước Ukraine đưa ra đề nghị giá bán trong thị trường này với mức 5.25grip/đô la.

Theo lời của người chỉ huy ngân khố quốc gia “Transbanka” Macsim Peshkova, việc ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá bán ra của đồng đô la rõ ràng như là tín hiệu cho сác đối tác, những người tham gia thị trường, rằng NBU đã tính đến xu hướng đang tồn tại trong công việc của mình, mà không cố gắng đương đầu với nó.

Cường Nguyễn
theo Dengi-Ua

»Cùng chủ đề