(DN.ODESA) – Trên toàn Ucraina ngày hôm nay (chủ nhật 7/12/2008) các điểm quy đổi ngoại tệ sẽ tạm ngừng làm việc. Thông báo này của NBU được kênh truyền hình số 5 đưa tin.

Theo như thông báo, tất cả các điểm quy đổi sẽ đóng cửa trong vòng 1 ngày. Đây là giải pháp tạm thời của ngân hàng quốc gia vì cho rằng các điểm trao đổi này đang ảnh hưởng đến kế hoạch của NBU.

Nhớ lại, Ngân hàng quốc gia ép buộc các ngân hàng thương mại bằng đến đầu năm 2009 chỉ buôn bán ngoại tệ tại các quầy thu tiền (kassa) của ngân hàng. Nếu các ngân hàng không thi hành quyết định trên thì hợp đồng mua bán với NBU sẽ bị chấm dứt.

NNC
theo Kores