Trong khi đó mạng xã hội bình luận thành tựu này một cách hài hước.

Ngày 19 tháng 8 những người đứng đầu “cộng hòa DPR” khởi động chiếc tàu hỏa đi từ nhà Ga tp Donetsk – chuyến đầu tiên và duy nhất đi từ Donetsk tới Elenovka. Tuy nhiên các thủ lĩnh không bỏ qua cơ hội PR về thành tựu lớn của “cộng hòa nhân dân”.

https://twitter.com/i/status/1164110455918485504

Người dùng mạng không chịu đừng được thành tựu lớn mà các quan chức nói đành viết comment: “Chúng ta nhìn thấy chuyến tàu đi giữa các hành tinh “Elenovka – Donetsk” với tốc độ chết người…

Hình ảnh sân ga Donetsk trước đây (bên trái) và bây giờ (bên phải) do người dùng mạng cung cấp.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề