Đơn vị của lữ đoàn 93 quân đội Ukraina đã tiến sau vào lãnh thổ Donbass và chiếm điểm cao quan trọng về chiến lược ở khu vực tranh chấp.

Tình nguyện viên Yuri Mysiatin công bố thông tin trên trang cá nhân làm hàng ngũ quân khủng bố “DPR” hốt hoảng.

Ông lưu ý rằng, chiến binh thông báo về sự thiệt hại để mất điểm dân cư Petrovske ở gần Dokuchayevsk.

Phát hiện thấy rằng, điểm dân cư này bỏ trống, không có người ở vào thời điểm hiện tại. Quân đội Ukraina đã thực hiện chiến dịch quân sự mà không vi phạm các thỏa thuận Minsk: trong quá trình tiến lên đơn vị quân đội đã chiếm điểm cao quan trọng về chiến lược giải phóng Donbass và các lãnh thổ gần đó.

Ông Mysiatin giả thiết rằng, phản ứng của chiến binh đối với sự tấn công của quân đội sẽ là hốt hoảng.

Các lực lượng OOS xích dần từng bước để đưa tp Gorlovka vào thế gọng kìm. Quân chiếm đóng càng ngày càng sẽ khó khăn di chuyển ở khu vực này.

Chúng tôi đã đưa một số video từ Internet công bố những hình ảnh phá hủy các công sự của chiến binh và lính đánh thuê “DPR” trên tuyến tiền tiêu.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề