Thủ lĩnh “Mặt trận cải cách” Arsenhi Yasenhuk đã vạch ra các ưu tiên đối nội và đối ngoại của Ucraina, theo ông tin tưởng, các hướng phát triển ưu tiên này sẽ làm đất nước mạnh lên.

Phát biểu khai mạc chi nhánh “Mặt trận cải cách” tại Kiev ông Yasenhuk nhấn mạnh, 18 năm qua ại Ucraina “chưa có một dự án nào khiến người dân có thể tự hào”.

Theo lời ông, một dự án làm giàu mạnh đất nước phải dựa trên “bốn trụ chính”.

Trụ thứ nhất, theo ông Yasenhuk, là “tuyên bố kỷ nguyên công nghiệp hoá đất nước”. Tức là, theo thủ lĩnh “Mặt trận cải cách” nhiệm vụ chính của đất nước là tạo ra việc làm và đảm bảo lao động cho người dân.

“Công nghiệp hoá phải kèm theo cạnh tranh gay gắt. Không có nhà máy mới, không có cạnh trạnh mới sẽ không có tương lai”, – ông nói.

Ưu tiên phát triển thứ hai là bắt đầu “kỷ nguyên nông nghiệp hàng hoá”. Theo ông, Ucraina phải trở thành “quốc gia sản xuất thực phẩm chính và số một tại châu Âu”.

“Nông thôn là linh hồn của nước Ucraina, đó là những gì duy trì đất nước”, – ông nhấn mạnh.

Ưu tiên thứ ba trong đường lối đối nội của đất nước là “nhưng con người khoẻ mạnh, có học vấn”. Theo ông Yasenhuk, cần phải nỗ lực để dân tộc Ucraina không bị già đi quá sớm, cũng như các cơ sở đào tạo của Ucraina phải cung cấp được một nền giáo dục thực sự chất lượng và đào tạo nên “những con người có tư duy, chứ không phải những chiếc máy tính”.

Ưu tiên thứ tư theo ông Yasenhuk là đảm bảo khả năng chiến đấu của quân đội. “Không ai bảo vệ chúng ta nếu chúng ta không có quân đội của mình”, – ông nói. Theo ông, nhiệm vụ của quân đội sẽ là đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của quốc gia.

Trong bối cảnh này ông Yasenhuk nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang. “Các căn cứ quân sự-công nghiệp và quốc phòng là một trong những ưu tiên cho phép ta phát triển kinh tế”, – ông tổng kết.

Nói về các trọng tâm đối ngoại của đất nước ông Yasenhuk nhấn mạnh, Ucrain cần phải xác định rõ ưu tiên trong đường lối đối ngoại và xây dựng được “khu vực ảnh hưởng của mình”.

“Ucraina phải giành lấy sáng kiến kinh tế đối ngoại và chính trị đối ngoại”, – ông nói.
Theo ông, Ucraina phải đề nghị với các đối tác là các nước láng giềng của mình một chính sách năng lượng, giao thông, thực phẩm chung, cũng như chính sách trong lĩnh vực công nghiệp-quân sự.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của “khu vực thương mại tự do đầy đủ và sâu sắc”.

Ngoài ra, trong lĩnh vực đối ngoại Ucraina cũng phải kiên quyết hợ thức hoá quy chế cho người Ucraina ở nước ngoài, cũng như tiến tới bãi bỏ chế độ visa.

“Chỉ có những việc đó mới có thể cứu được Ucraina. Tất cả những việc khác chỉ là sản phẩm của công nghệ chính trị mà thôi”, – ông tổng kết.

Phuong Anh
theo Interfax