Quốc hội Ukraina đã thông qua hai dự luật quan trọng đối với các nhà xuất khẩu. Cả hai tài liệu tiên liệu sự đoan giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu. Phòng báo chí cơ quan bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina thông báo.

Dự luật thứ nhất mang mã số №0069 “Về phê chuẩn Nghị định thư điều chỉnh hiệp định Marrakes về thành lập Tổ chức thương mại quốc tế”. Dự luật thứ 2 – №0059 “Về phê chuẩn Nghị định thư giữa HĐBT Ukraina và chính phủ Tajikistan về bỏ một số mặt hàng ra khỏi chế độ thương mại tự do trong hiệp định giữa HĐBT Ukraina và cộng hòa Tajikistan ngày 6 tháng 1 năm 2001”. Trong đó xác định danh mục hàng hóa được đưa ra khỏi chế độ tự do mậu dịch giữa hai nước.

“Đơn giản hóa liên quan tới các thủ tục hải quan và “gần hải quan”. Mục đích của đơn giản hóa thủ tục hải quan là làm cho quá trình thông quan nhanh hơn, rẻ hơn và có thể dự tính được, nhằm mục đích hướng tới gia tăng xuất khẩu hàng hóa Ukraina”, – thứ trưởng bộ phát triển kinh tế và thương mại và là đại diện thương mại của Ukraina Natalia Mikolska nói.

Theo lời bà Mikolska hiện tại các nhà xuất khẩu đánh giá ba vấn đề khó khăn: hồi thuế giá trị gia tăng VAT, kiểm soát ngoại hối và các hạn chế thủ tục xuất-nhập khẩu. “Sau khi bỏ phiếu thông qua các dự luật này Ukraina sẽ thực hiện các quy phạm cho phép giảm 15% chi phí của các doanh nghiệp liên quan tới thương mại quốc tế”, – bà Mikolska nói.

Một trong những điểm của hiệp định là áp dụng các thủ tục “một cửa số” và đưa hàng nhanh tới điểm thông quan trong giới hạn lãnh thổ. Thủ tục tương ứng cho thông quan hàng hóa được các cơ quan nhà nước đơn giản hóa một cách đáng kể.

“Việc thông qua và phê chuẩn dự luật sẽ trở thành tín hiệu tích cực cho những chủ thể tham gia thương mại quốc tế mà hậu quả là kích thích cải cách tái điều tiết trong lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng khối lượng xuất khẩu Ukraina và thiết lập những điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh ở Ukraina. Vì vậy, trong năm tới chúng ta có thể nâng vị trí về môi trường thương mại quốc tế của mình từ vị trí 109 trong bảng xếp hạng của ngân hàng thế giới WB “Doing Business 2016” theo hướng tiến tới các quốc gia phát triển”, – đại diện thương mại Ukraina quả quyết.

Nguồn: “Liga.net

»Cùng chủ đề