Theo lời người đại diện tổng thống tại quốc hội Ukraina Srefanchuk, sẽ không có quay trở lại, “thoái lui” trong vấn đề phi cộng sản.

Tiếng Ukraina sẽ là ngôn ngữ quốc gia duy nhất ở Ukraina, nhưng vẫn có thể không loại trừ sự điều chính, sửa đổi.  

Ông Ruslan Stefanchuk tuyên bố trong phỏng vấn cho hãng
RBC-Ukraina.

“Nếu như triển khai luật này sẽ đòi hỏi sự sửa đổi nào đó thì vẫn có thể sửa đổi. Nhưng quan điểm nguyên tắc là ngôn ngữ quốc gia duy nhất là tiếng ukraina”, – ông Stefanchuk nói.

“Tôi có thể nói đây là ý kiến riêng: nếu là tôi thì tôi rất muốn ở Ukraina có nhiều phố lụa, phố anh đào, phố táo, phố hoa… – những cái tên không gây nên tranh cãi và xung đột. Ukraina có cái lịch sử rất phức tạp, nhưng mà những cái đoàn kết dân tộc Ukraina lại thì có nhiều hơn so với những cái gây mất đoàn kết. Hiển nhiên, mỗi người đều có anh hùng của mình, cảm tình và phản cảrn vẫn còn đó”, – ông Stefanchuk giải thích tình hình dư luận mâu thuẫn với việc đặt tên đại lộ Stefan Bandera.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019 quốc hội Ukraina đã thông qua
luật về tiếng Ukraina. Từ nay ở Ukraina trong mọi lĩnh vực đời sống sẽ sử dụng
tiếng Ukraina, còn công chức nhà nước bắt buộc phải sử dụng tiếng Ukraina. Các
báo Internet buộc phải có nút tiếng Ukraina.   

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề