Đối với các ngân hàng vừa và nhỏ việc tái tư bản hóa cần ít hơn 2 tỷ grivna, Giám đốc Bộ phận Quan hệ kinh tế đối ngoại của Ngân hàng quốc gia Ucraina – ông Sergey Kruglik cho biết.

“Đối với các ngân hàng thuộc nhóm thứ ba và thứ tư sẽ cần đến 2 tỷ grivna”, – ông nói, dựa vào các kết quả sơ bộ của cuộc khảo sát các tổ chức tài chính và tín dụng thuộc các nhóm này.

Nhớ lại rằng vào đầu tháng 4 năm 2009 tại Ucraina có 182 ngân hàng hoạt động, trong đó 144 ngân hàng thuộc nhóm thứ ba và thứ tư: tỷ lệ tài sản của các ngân hàng nhỏ và trung bình chiếm 15,5% trong tổng số lượng tài sản của hệ thống ngân hàng (135,207 tỷ grivna).

Đồng thời cần lưu ý rằng việc hoàn thành khảo sát sớm 38 ngân hàng thuộc nhóm 1 và 2 đã đưa ra sự cần thiết phải bổ sung nguồn vốn cho các ngân hàng tư nhân ở mức 30,5 tỷ grivna (3% từ GDP, hay khoảng 4 tỷ đô la).

Vì vậy, theo kết quả của việc khảo sát, 2 ngân hàng nhà nước (Ukreximbank và Oschadbank) đã tăng vốn lên 14,4 tỷ grivna hay 1,8 tỷ đô la.

Nhớ lại rằng, ngân sách nhà nước đã cấp cho việc tái tư bản hóa các ngân hàng lớn nhất Ucraina (thuộc nhóm 1) 44 tỷ grivna (tương đương 5,7 tỷ đô la, hay khoảng 2-3% GDP). Cuối năm nay, Quỹ tiền tệ Thế giới IMF mong đợi GDP trung bình của Ucraina đạt 117,71 tỷ đô la.

Vì vậy, nhà nước sẽ thu được cổ phiếu trong quá trình phát hành thêm, và chuộc lại những trái phiếu nhà nước mà Ngân hàng Quốc gia Ucraina đã mua.

Cũng cần lưu ý rằng các nhà quản lý tạm thời của các Ngân hàng Nadra, Ukrprombank và ngân hàng Kiev đánh giá nhu cầu về vốn đầu tư cho các ngân hàng này tương ứng khoảng 5 tỷ, 5 tỷ và 2 tỷ grivna.

NNC
theo Kor