Việc chuyển đổi giờ theo thông lệ được tiến hành hàng năm. Chuyển giờ từ mùa hè chuyển sang mua đông được thực hiện vào đêm sang ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10, năm nay là vào đêm 27 sang ngày 28 tháng 10, vào 4 giờ đêm. Vào thời điểm đó tất cả đồng hồ được vặn kim giờ lùi lại một giờ.

Trong khi đó chuyển giờ mua đông sang mùa hè được thực hiện vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 hàng năm bằng cách văn kim giờ tiến lên 1 giờ.

Bởi vì xét thấy xu hướng khí hậu nóng lên trên toàn cầu cho nên một số nước đã đình chỉ chuyển đổi giờ theo mùa, do ý nghĩa tiết kiệm điện không còn đáng kể, trong khi đó điều này gây nên nhiều phiền hà.
Lần đầu tiên chuyển đổi giờ được nước Anh thực hiện vào năm 1908.

Hiện có 80% người dân được hỏi ở Châu Âu đồng ý hủy bỏ chuyển đổi giờ theo mùa.

Nguồn: Liga

»Cùng chủ đề