Đội ngũ tổng thống Ukraina dự định tiếp tục pho tập trung hóa, giãn quyền trung ương và tiến hành cải cách hành chính ở Ukraina thông qua mở rộng các huyện và áp dụng chế định Prefect (người toàn quyền).

Người đứng đầu ban chỉ huy bầu cử của đảng “Phụng sự nhân dân” Alexander Kornienko nói trong phỏng vấn của báo lb.ua.

“Cải cách tiên liệu mở rộng quyền hạn cấp địa phương, tương ứng, giảm vai trò của những yếu tố, chẳng hạn như UBHC, thay thế nó bằng Prefecture, những chế định sẽ theo dõi tính hợp pháp của các quyết định của HĐ địa phương. Với mô hình này cấp huyện
do người toàn quyền lãnh đạo sẽ trỏ nên mạnh mẽ”, – ông Kornienko nói.

Trong khuôn khổ cải cách dự định số lượng huyện cỡ 100, thay vì 490 huyện như bây giờ.

Về thành phần chính phủ

sẽ không thu nhận những người thuộc hệ thống cũ. Chúng tôi không lập chính phủ theo hạn ngạch đảng. Chúng tôi lập chính phủ kỹ trị”, – ông Kornienko nói.

Phái “Phụng sự nhân dân” khi hình thành chính phủ sẽ không đề xuất chỗ cho đại diện của các “hệ thống cũ”. Trong khi đó đảng không loại trừ việc giành ghế cho đảng Holos (Tiếng nói).

“Nếu như đó là nhà kỹ trị thì thuộc tính đảng chỉ là vấn đề thứ yếu. Loại trừ những người
thuộc đại diện hệ thống cũ mà trong mọi trường hợp chúng tôi không tiếp nhận vào chính phủ, thậm chí đó là nhà kỹ trị”, – ông Kornienko nói.

Người đứng đầu đảng “Phụng sự nhân dân” nói rằng, các ứng viên Mikhail Radutskiy, Sergey Babak được xem xét ứng viên lãnh đạo các bộ y tế và bộ giáo dục và khoa học.

Nguồn: lb.ua

PS/Comment: Kỹ trị là gì? Đó là cách quản trị tổ chức, quản lý hoạt động nhà nước bằng những chuyên gia giỏi về chuyên môn, lấy khoa học kỹ thuật, kỹ năng tư duy logic làm nền tảng công cụ quản trị công việc, hợp pháp hóa chúng thành các lộ trình, quy phạm và tiêu chuẩn… và xem những cộng cụ này là áp đảo trong công việc so với các công cụ thủ công như chỉ thị, kỷ luật, kiểm điểm, phê bình, giáo dục… Chẳng hạn, ở Ukraina người như cục trưởng hải quan mới được đề bạt – Nefeodov là một người kỹ trị tiêu biểu. Ông Nefeodov có những ý tưởng, chương trình áp dụng các phương tiện kỹ thuật để với tư cách là một hệ thống. Trước đó ông là người chủ trì chương trình mua sắm công “Prozorro” thành công, mang lại nhiều lợi ích cho ngân sách và hạn chế được tham nhũng trong mua sắm công. Hiện ông đang chủ trì thực hiện chương trình kiểm soát hệ thống hải quan bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất kéo dài 2 năm.

»Cùng chủ đề