UNN. Đội Ze! nói về những thay đổi mà người dân Ukraina mong đợi từ đầu năm mới, bao gồm tăng lương tối thiểu, bãi bỏ quyền miễn trừ của các đại biểu nhân dân, v.v., Hãng thông tấn UNN dẫn nguồn trên trang Facebook chính thức của Đội Zelenskiy đưa tin.

“Chúng tôi bắt đầu năm mới với tin tốt lành! Từ ngày 1 tháng 1, người dân Ukraina sẽ tận hưởng một số thay đổi thú vị”, – báo cáo cho biết.

Đặc biệt:

• mức lương tối thiểu tăng lên 4723 UAH;

• bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, một chương trình sẽ được triển khai để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

• quyền miễn trừ của ĐBND ở quốc hội bị hủy bỏ;

• các binh sĩ tình nguyện sẽ có thể có được nhận chế độ của người tham gia chiến sự thong qua một thủ tục đơn giản;

• người được chế độ ưu đãi sẽ có thể gửi đơn bất cứ lúc nào để chuyển sang thanh toán bằng tiền mặt cho các dịch vụ nhà ở cộng đồng;

• giáo viên trung học có kinh nghiệm không quá 10 năm sẽ nhận được trợ cấp bằng tiền mặt với số tiền là 21 nghìn UAH;

• Người Ukraina sẽ có thể chọn nhà cung cấp khí đốt cho riêng mình theo các điều khoản có lợi;

• Bộ luật bầu cử mới sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Nhớ lại, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật bãi bỏ quyền miễn trừ của ĐBND ở quốc hội có hiệu lực.

Như đã báo cáo, tại Ukraina thay vì Viện công tố tối cao (GPU) sẽ là Văn phòng Tổng công tố bắt đầu làm việc vào ngày 2 tháng 1.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề