Độc chất quanh ta, nhưng… bởi Nguyễn Quang

Những “sóng gió” vừa qua trong lĩnh vực an toàn thực phẩm – từ melamine trong sữa cho đến ethrel trong trái cây – thật ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ về an toàn vệ sinh thực phẩm.