Ngân hàng quốc gia(NBU) cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, thu nhập của các ngân hàng tăng 44,7%, tương đương với 84 tỷ 468,401 triệu UAH. Tuy nhiên, chi phí thì tăng lên tới 93,4%, tương đương số tiền là 102 tỷ 828,891 triệu UAH.

Cũng theo những thông báo về kết quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng, NBU cho biết, tính đến 1-8 năm nay, mức thua lỗ vào khoảng 18,4 tỷ UAH. Điều này không phải là khó hiểu khi mà mức chi phí vượt quá tốc độ tăng trưởng của thu nhập.

Thu nhập của các ngân hàng của Ucraina thì vào khoảng 72 tỷ 250,439 triệu UAH trong thời gian 7 tháng đầu năm, trong đó, doanh thu từ các hoạt động môi giới là 8 tỷ 973,451 triệu UAH.

Còn chi phí của những ngân hàng Ucraian trong giai đoạn này là 39 tỷ 844,190 triệu UAH, trong đó có 1 tỷ 589,074 triệu UAH là dành cho các hoạt động môi giới.

Trong khi đó, thị trường liên ngân hàng hôm nay tiếp tục ghi nhận sự tăng giá mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ nói riêng và ngoại tệ nói chúng, khi mà giao dịch đóng cửa với tỷ giá 8,342-8,3575 UAH/USD, 11,8915-11,914 UAH/EUR và 0,2608-0,2618 UAH/RUB. NBU tham gia mua, bán đô la trên thị trường với tỷ giá 7,75-7,85 UAH/USD.

Phamxuan
theo Unian

»Cùng chủ đề