Ngày 20 tháng 3. UNN. Doanh nhân nổi tiếng người Ukraina Alexander Yaroshhlavskiy, người đứng đầu trụ sở chống khủng hoảng Kharkiv hôm nay đã chuyển 2 triệu đô la để tài trợ cho việc mua hàng hóa cần thiết trong tỉnh để chống lại dịch bệnh coronavirus. Trang web chính thức của trụ sở thông báo, UNN đưa tin.

Có 450 nghìn xét nghiệm nhanh cho coronavirus sẽ được mua bằng tiền doanh nhân. Các hệ thống thử nghiệm loại này sẽ được mua cùng với các hệ thống thử nghiệm PCR, sẽ được chuyển đến Ukraina từ Trung Quốc vào một ngày khác theo thỏa thuận của Alexander Yaroshhlavskiy và Jack Ma, chủ sở hữu của Alibaba.

Nhớ lại rằng ngày hôm qua tại một cuộc họp với đại diện của doanh nghiệp tỉnh Kharkiv, ông Alexander Yaroshhlavsky nói rằng tổng số tiền ông ta tham gia để chống lại dịch coronavirus sẽ là 13 triệu đô la, và sau đó nói thêm rằng đợt đầu tiên sẽ được chuyển ngay lập tức.

Theo dữ liệu được đăng trên trang web của trụ sở chính, tổng số tiền cần thiết cho thiết bị và vật liệu để chống lại dịch bệnh là 2,384 triệu đô la cho tp Kharkiv và 2,347 triệu đô la cho tỉnh Kharkiv. Dữ liệu tương tự đã được công bố ngày hôm qua tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp Kharkiv.

Theo Trụ sở chống khủng hoảng Kharkiv, các doanh nhân tích cực ủng hộ sáng kiến ​​của Yaroshhlavsky và đưa ra các đề xuất để tài trợ cho việc mua một số tài nguyên vật chất nhất định. Vào thứ Hai, nó được lên kế hoạch để công bố thông tin tóm tắt về kết quả của những ngày đầu tiên gây quỹ.

Nhớ lại rằng trụ sở đã được tạo ra sau một cuộc họp tại Văn phòng Tổng thống gồm các đại diện của chính phủ và doanh nghiệp lớn. Ngày 17 tháng 3 là cuộc họp đầu tiên và vào ngày 19 tháng 3, một cuộc họp được tổ chức với các nhà lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Kharkiv.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề