UNN. Kể từ đầu năm nay, những doanh nghiệp nộp thuế chính yếu đã nộp hơn 300 tỷ Hryvnia cho ngân sách, cao hơn 9,1% so với năm ngoái. TTX UNN dẫn nguồn trung tâm báo chí của Văn phòng doanh nghiệp lớn của Cục ngân khố đưa tin.

Trong suốt tháng 1 đến tháng 11 năm 2019, những người nộp thuế của Văn phòng thuế Nhà nước của CụcThuế Nhà nước đã cung cấp khoản thu và thanh toán cho ngân sách Nhà nước số tiền là 313,2 tỷ Hryvnia, nghĩa là 26 tỉ tương đương 9,1% nhiều hơn so với năm trước đây, trong thông báo nói.

Chỉ tính các thuế cơ bản mà ngân sách nhà nước nhận được:

• Thuế thu nhập – 74,7 tỷ UAH

• Thuế giá trị gia tăng – 120,4 tỷ UAH

• Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa – 57,8 tỷ UAH

Theo kết quả của 11 tháng năm nay, tỷ lệ thanh toán thuế từ từ các doanh nghiệp lớn chiếm tới 55,8% các khoản thanh toán thuế vào ngân sách Nhà nước. Trong đó bao gồm thuế thu nhập – 74,0%, thuế giá trị gia tăng – 55,1%, thuế tiêu thụ đặc biệt – 93,3%, báo cáo cho biết.

Nhớ lại rằng chỉ trong tháng 11, hải quan nhà nước Ukraina đã chuyển hơn 30 tỷ UAH vào ngân sách nhà nước.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề