Đại hội thành công rực rỡ : Ông Phạm nhật Vượng Được bầu làm chủ tịch hội.Về dự đại hội trong đoàn Ukraina gồm ông Phạm nhật Vượng chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam toàn Ukraina, Ông Lê Viết Lam chủ tịch hội người Việt Nam kiêm chủ tịch hội doanh nghiệp trỉnh Khác Cốp, Ông Vũ Đức Trường chủ tịch hội doanh nghiệp Odessa, ông Nguyễn Văn Kim phó chủ tịch hội doanh nghiêp tại Odessa, Ông Nguyễn Văn Hùng phó chủ tịch hội người Việt Nam tại Odessa , Ông Nguyễn Văn Long , ông Nguyễn Văn Đức ủy viên BCH hội doanh nghiệp Odessa và thành phố Ki Ép có 2 Đại biểu:

BBT

»Cùng chủ đề