IMF ghi nhận trong điều kiện khủng hoảng tài chính nền kinh tế Ucraina “đã chịu được cơn sốc”.

IMF ghi nhận trong điều kiện khủng hoảng tài chính nền kinh tế Ucraina “đã chịu được cơn sốc”. Trưởng đoàn công tác IMF tại Ucraina bà Jayla Pazarbaziola thông báo. Bà nói: “Có thể ghi nhận rằng nền kinh tế Ucraina đã chịu đựng được cơn sốc và thích ứng rất nhanh với tình hình kinh tế mới”.

Theo bà, tỷ giá đồng grivna đã được điều chỉnh, “giảm thâm hụt tài khoản vãng lai”. “Lạm phát giảm nhiều hơn chúng tôi chờ đợi”, – bà nhấn mạnh.

Bà Jayla Pazarbaziola nhận xét, cuộc đàm phán đã đạt được những thoả thuận về phương hướng chủ đạo cho đường lối kinh tế tại Ucraina. Bà cũng đánh gia tầm quan trọng của việc hỗ trợ xã hội cho các tầng lớp nhân dân dễ bị tổn thương.

Đoàn công tác của IMF có kế hoạch kết thúc hoạt động tại Ucraina vào ngày 17-4.

Phương Anh
theo LigaBusnesInform