Phais bộ của IMF về việc xem xét lần hai khoản tín dụng stand by cho Ucraina sẽ đến nước này vào cuối tháng 6, ngày cụ thể chưa được ấn định, đại diện của IMF ông Max Alier thông báo.

“Chúng tôi chờ đợi trong tháng sáu phái bộ của IMF sẽ đến làm việc tại Ucraina. Ngày cụ thể hiện chưa được ấn định. Nhiều khả năng sẽ là vào cuối tháng”, – ông Alier nói.

Ông cũng cho biết, theo kết quả công tác của phái bộ khoản chuyển 3 cho Ucraina có thể trị giá 3,2 tỷ đô la, còn khoản chuyển 4 (vào tháng 11) sẽ là 3,8 tỷ đô la.

Ông Alier cho biết, Quỹ tiền tệ thế giới hài lòng với các động thái của Ngân hàng quốc gia Ucraina để điều tiết tổng lượng tiền mặt.

“Các chỉ số của tổng lượng tiền mặt (tiền cơ sở) là các yếu tố chủ chốt trong chương trình hợp tác giữa chúng tôi và Ucraina. Đây là một loại hải đăng do chúng tôi đặt ra cho mình để có thể theo dõi tác động của nó lên lạm phát. Qua sự kiểm tra của chúng tôi đã thấy các biện pháp trong chính sách tiền tệ do Ngân hàng quốc gia áp dụng, là hợp lý. Có thể thấy rõ điều đó vào thời điểm hiện nay khi công bố các chỉ số lạm phát của tháng 5: nếu một năm trước lạm phát là gần 30%, thì hiện nay là 15% (tính cho cả năm)”, – ông nói.

Ông Max Alier cũng cho biết, trong quá trình hợp tác tiếp theo với Ucraina IMF dự định sẽ xác định và điều chỉnh các chỉ số của tổng lượng tiền mặt (tiền cơ sở) đã được thông qua trước đây.

Trước đó thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko cho biết, Quỹ tiền tệ thế giới sẽ cấp cho Ucraina khoản chuyển 3 trị giá 3,2 tỷ đô la vào tầm tháng 6-7.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina