Có vẻ như các dự báo của chuyên gia về gia tăng giá đô la vào cuối tháng 7 đã thất bại,
trend hoàn toàn ngược lại !

Ngày cuối của tháng 7 NBU thiết lập giá chính thức (không bắt buộc) ở mức 25,08uah !!! Rõ ràng đây là giá thấp kỷ lục của ba năm lại đây.

Ngày trước đó NBU thiết lập giá cho đô la 25,25uah.

Đồng thời NBU gia thăng mua đô la vừa đáp ứng nhu cầu trả nợ nước ngoài đang gia tăng, vừa cất dự trữ ngoại hối. Số lượng ngoại tệ NBU mua trên Sàn liên ngân tăng lên 7 lần.

Hành động mua nhiều của NBU không chỉ đáp ứng nhu cầu của mình về ngoại tệ mà con nhằm mục đích ổn định giá vĩ mô cho nền kinh tế.

Từ ngày 22 đến ngày 26 NBU mua vào 261,2 triệu đô la, mua tăng so với kỳ trước đó 6,5 lần.

Những ngày đầu tháng 7 NBU đưa vào dự trữ 320 triệu đô la, trong khi cả tháng trước đó NBU mua 322,3 triệu đô la.

Nhìn chung, kể từ
ngày 1 đến ngày 26 tháng 7 NBU đã mua 760,9 triệu đô la, còn kể từ đầu năm đã
mua 2,4 tỉ đô la, trong khi chỉ bán ra có 0,23 tỉ đô la.

Kể từ đầu tháng đồng đô la mất giá rất đáng kẻ, có dù các chuyên gia dự báo tăng giá. Giá đô la tiền mặt tại các ngân hàng trong ngày 29 tháng 7 – 25,21/25,45.

  • Ngày 31 tháng 7

Giá đô la đã tụt xuống dưới mức 25uah !!! Đây là mốc tâm lý quan trọng đã được vượt qua.

Giá bình quân đồng đô la Mỹ so với đồng Hrivnia khi mua ở mức 24,78uah/usd. Giá euro cũng giảm sút – 27,60uah/euro.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề