Chính phủ vừa ban hành quy chế mới về quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. Theo đó, việc tham gia vào các lĩnh vực “nhạy cảm” như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm… của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế tối thiểu.

>> Tập đoàn khó quản đầu tư ngoài ngành

Theo quy định, các công ty Nhà nước phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn để đầu tư vào những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp được phép chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ của công ty không vượt quá ba lần.

Ngoài ra, quy chế này cũng quy định rõ, tổng mức đầu tư  ra ngoài ngành của công ty Nhà nước gồm cả đầu tư ngắn và dài hạn không được vượt quá mức vốn điều lệ.

Riêng đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty Nhà nước chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp; mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn. Trường hợp đặc biệt có nhu cầu vượt quá quy định này, doanh nghiệp phải trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Công ty Nhà nước cũng không được tham gia góp vốn mua cổ phần của các Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác mà người quản lý, điều hành, sở hữu chính của doanh nghiệp này có quan hệ huyết thống với thành viên lãnh đạo công ty đó.

Trường hợp những doanh nghiệp có mức vốn đầu tư ra ngoài ngành vượt quá quy định hoặc đã tham gia góp vốn vào các quỹ có tính mạo hiểm, rủi ro cao thì trong thời gian hai năm, phải thực hiện điều chỉnh lại mức đầu tư trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

Quy chế mới có hiệu lực từ ngày 25/3/2009 nhằm mục tiêu hạn chế “phong trào” đầu tư ra ngoài ngành tràn lan, không hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước thời gian qua, góp phần bảo đảm việc sử dụng đúng phần vốn Nhà nước tại các công ty đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế này.

Hải Yến
theo Báo Đất Việt