Dính stress, hãy hét lên! bởi Nguyễn Quang

Thay bằng việc chữa trị cầu kỳ, hãy thử hét thật to để mọi lo âu phiền muộn được tan biến.