Nếu bầu cử vào quốc hội xảy ra vào giữa tháng 4 thì có trên 12% số cử tri người Ukraina sẽ bỏ phiếu cho đảng “Người hầu của nhân dân”. Có 7,5% cử tri ủng hộ đảng “Cương lĩnh đối lập-vì đời sống” của ông Medvedchuk và Boyko.

Đảng của ộng Poroshenko “Solidarnost’” (Đoàn kết, BPP) nhận được 6,6% số người được hỏi ủng hộ.

Đó là dữ kiệu khảo sát dư luận xã hội của Viện xã hội học quốc tế Kyiv (KMIS) thực hiện. TTX Ukrinform đưa tin.

Theo kết quả khảo sát, có 5,5% cử tri ủng hộ đảng Batskivschina của bà Yulia Tymoshenko.

Đảng “Thái độ công dân” của ông Gritsenko nhận được 2,4% số cử tri ủng hộ và đảng “Sức mạnh và danh dự” của ông Smesko cũng có được 2,4%, còn đảng Cấp tiến của ông Liasko – 1,1%, Khối đối lập của ông Vilkul (Một cánh của đảng Các khu vực cũ) nhận được 1,1%, đảng của ca sĩ Vakarchuk – 0,7%, đảng Tự cứu mình – 0,6%.

Có 2,7% ủng hộ các đảng phái khác.

Đồng thời có 5,1% những người được hỏi đánh giá rằng sẽ không tham gia bỏ phiếu, 42,9% – chưa xác định thái độ ủng hộ đảng nào, còn 3,1% từ chối trả lời.

Trong khi đó KMIS cho biết nếu tính toán tỉ lệ % trong số những người đã xác định thái độ thì:

Đảng “Người hầu của nhân dân” có 25,9%;

“”Cương lĩnh đối lập-Vì đời sống” – 15,7%, và 13,9% – ủng hộ BPP “Solidarnost”.

Các chuyên gia của “KMIS” khảo sát số người là 2004, sống ở 129 địa điểm dân cư tại tất cả các địa phương của Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng. Khảo sát được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4.

Nguồn: Ukrinform

»Cùng chủ đề