Theo khảo sát của nhóm xã hội học “Rating”. Hầu hết công dân Ukraina không thể đánh giá được Công thức Steinmeier mà trên cơ sở đó chính quyền Ukraina đồng ý giải quyết tình hình ở Donbass. Điều này được chứng minh bằng một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 9 bởi Nhóm xã hội học “Rating” được công bố vào ngày 2 tháng 10 năm 2019.

Khi được hỏi họ ủng hộ sáng kiến ​​giải quyết hòa bình được gọi là công thức Steinmeier đến mức nào, thì 60,15% số người được hỏi đã chọn câu trả lời – khó khăn để trả lời.

Các phương án trả lời tùy chọn “dứt khoát ủng hộ” – 8%, “khả năng là sẽ ủng hộ” – 9,5%, và các tùy chọn “khả năng là không ủng hộ”, và “tuyệt đối không ủng hộ” tương ứng là – 7.6% và 14.7%.

Sự ủng hộ cao nhất cho “Công thức Steinmeier” được ghi nhận ở miền đông đất nước – 33%, thấp nhất, 13% – ở phía tây.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 21 tháng 9 bởi một cuộc phỏng vấn cá nhân trong số 2 nghìn người được hỏi sống trên cả nước trừ người bị chiếm đóng. Sai số lấy mẫu tối đa là 2,2%.

Nguồn:
Gordonua

»Cùng chủ đề