Trong trường hợp tiến hành bầu cử quốc hội vào thời điểm gần nhất thì phái BPP của Poroshenko sẽ dẫn đầu về só phiếu bầu của cử tri. Dữ liệu trắc nghiệm xã hội học do Trung tâm Razumkov thực hiện.

Trong một cuộc bầu cử tổng thống có thể được tiến hành thì số lượng cử tri bỏ phiếu cho phái tổng thống BPP sẽ chiếm trên 30%, thứ nhì về số cử tri dành cho phái “Batkivschina”, thua kém BPP chừng 3,5%.

Nếu tính cá nhân các chính trị gia thì tổng thống đương nghiệm Petro Poroshenko vẫn dẫn đầu về độ tín nhiệm. Có 14% cử tri sẽ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông ngay từ đầu. Con số cử trị ủng hộ này dành cho tổng thống Poroshenko nhiều hơn con số ủng hộ Tymoshenko là 5,5%.

Trước đó đã thông báo rằng 58% người châu Âu ủng hộ việc Ukraina gia nhập vào NATO và chỉ có 48% – ủng hộ gia nhập Ukraina vào Liên minh Châu Âu. Kết quả này do điều tra xã hội học của công ty “Kantar Public” thực hiện theo đơn đặt hàng của Diễn đàn YES.

Trong điều tra đã trắc nghiệm các công dân của 7 quốc gia Liên minh – Đức, Pháp, Italia, Litva, Anh quốc, Ba Lan và Hà lan.

Nguồn: Oligarh

»Cùng chủ đề