Theo lời các nhà xã hội học, trong tháng gần đây sự ủng hộ giải quyết các vấn đề ở Donbass bằng hòa bình gia tăng.

Có 63% số dân được hỏi cho rằng nước Nga là quốc gia xâm lược;

Có 22% có ý kiến ngược lại;

Có 15% số người được hỏi chưa xác định thái độ.

Đó là kết quả điều tra xã hội học của KMIS và Trung tâm Razumkov cùng với Nhóm xã hội học Rating.

“Những người không xem nước Nga là quốc gia xâm lược sống ở miền đông Ukraina nhiều hơn cả”, – trong thông báo nói.

Có 31% số người được hỏi ủng hộ chấm dứt hành động quân sự ở Donbass và thừa nhận các lãnh thổ này là tạm chiếm, 27% – ủng hộ việc cấp cho họ chế độ bang trong thành phần Ukraina.

Chỉ có 8% ủng hộ cho họ (lãnh thổ bị chiếm đóng) tách ra khỏi thành phần của Ukraina và 17% chưa xác định thái độ về vấn đề này.

“Mặt khác, có 17% cho rằng cần tiếp tục hành động quân sự cho tới khi phục hồi lại chính quyền Ukraina trên lãnh thộ Nga đang kiểm soát. Mức ủng hộ phương án ngược lại giảm từ 21% xuống 17%”, – trong thông báo cho biết.

  • Có 40% người Ukraina ủng hộ gia nhập NATO;
  • Người dân ủng hộ trừng trị khốc liệt những kẻ tham nhũng;
  • Có 1/3 số dân theo Nhà thờ chính thống giáo Đức cha Moskoviy ở Ukraina ủng hộ sự độc lập của Nhà thờ chính thống giáo Ukraina.

Điều tra xã hội học được tiến hành với 10 000 người tại tất cả các tỉnh của Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng Crimea và Donbass từ 19 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018.

Trước đó, ngày 22 tháng 8 đã thông báo rằng theo điều tra XHH của Nhóm Rating có 45% người Ukraina hoàn toàn đồng ý rằng nước Nga xâm lược và một bộ phận người li khai ở địa phương đã bắt đầu cuộc chiến tranh ở Donbass.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề